CALL CENTRUM

Objednávky na vyšetrenia a informácie získate na telefónnom čísle

034/28 29 700

Dialyzačný stacionár

Dializačný stacionár v Nemocnici Malacky

Dializačný stacionár v Nemocnici Malacky zahŕňa poskytovanie zdravotnej starostlivosti v špecializácii nefrológia vo všetkých jej oblastiach:

  • mimotelová eliminačná liečba (náhrada funkcie obličiek) - hemodialýza, hemodiafiltrácia, peritoneálna dialýza,
  • všeobecná nefrologická starostlivosť - nefrologická ambulancia.

Oddelenie úzko spolupracuje s ostatnými lôžkovými oddeleniami a odbornými ambulanciami v Nemocnici s Národným centrom orgánových transplantácii a v prípade potreby aj s inými špecializovanými medicínskymi zariadeniami.

Hemodialyzačné oddelenie poskytuje svoje služby:

  • pacientom zaradeným do chronického hemodialyzačného programu,
  • akútne hemodialýzy chronických pacientov pri náhlom zhoršení zdravotného stavu,
  • akútne hemodialýzy u hospitalizovaných pacientov s akútnym zlyhaním obličiek (intoxikácie, iné príčiny) pri splnení indikačných kritérií,
  • hemodialýzy nerajónnych pacientov (tzv. dovolenkové) po predchádzajúcej dohode s ich materským dialyzačným centrom,
  • hemodiafiltrácie u indikovaných pacientov.

Hemodialýzy sa vykonávajú šesť dní v týždni v pondelok až v sobotu od 7,00 do 23,30 hodiny. Po 23,30 hodine je na oddelení hemodialyzačná sestra, ktorá v prípade potreby privolá lekára. V nedeľu je personál dostupný na telefóne, v prípade potreby sa dostaví na oddelenie. Samotný výkon hemodialýzy vykonávajú vysoko špecializované hemodialyzačné sestry, pri každom ošetrení je prítomný lekár.

Peritoneálne oddelenie poskytuje dialýzu v obidvoch dostupných modalitách:

  • CAPD - kontinuálna ambulantná peritoneálna dialýza (ručná),
  • APD - automatizovaná peritoneálna dialýza (automatizovaná).

Prevádzka peritoneálneho oddelenia je poskytovaná od pondelka do piatka v čase od 7,00 do 15,00 hodiny. Po tomto čase a počas soboty a nedele majú pacienti k dispozícii číslo na príslužbový telefón peritoneálnej sestry. V prípade potreby sestra konzultuje zdravotný stav s lekárom.