• Všeobecný lekár

    Poskytujeme základnú a všeobecnú zdravotnú starostlivosť, t.j. komplexnú diagnostiku a liečbu všetkých chorobných aj predchorobných stavov predovšetkým našim zmluvných pacientom, ale aj všetkým ostatným pacientom s akútnym ochorením.

  • O našich pacientov sa staráme...

    ...navštívte našu nemocnicu počas Dní zdravia a získajte rôzne prekvapenia.

CALL CENTRUM

Objednávky na vyšetrenia a informácie získate na telefónnom čísle

034/28 29 700

Všeobecný lekár pre dospelých

Ambulancia všeobecného lekára

  • MUDr. Račická Jitka
Pondelok
MUDr. Račická Jitka
07:00-08:00  - príprava ambulancie, odbery, konzultácie
08:00-14:00  - čistý ordinačný čas
14:00-16:15  - konzíliá, administratívna činnosť, dezinfekcia ambulancie
Utorok
MUDr. Račická Jitka
09:00-12:30  - príprava ambulancie, odbery
12:30-16:00  - čistý ordinačný čas
Streda
MUDr. Račická Jitka
07:00-08:00  - príprava ambulancie, odbery, konzultácie
08:00-11:15  - čistý ordinačný čas
Štvrtok
MUDr. Račická Jitka
07:00-08:00  - príprava ambulancie, odbery, konzultácie
08:00-14:00  - čistý ordinačný čas
14:00-16:15  - konzíliá, administratívna činnosť, dezinfekcia ambulancie
Piatok
MUDr. Račická Jitka
07:00-08:00  - príprava ambulancie, odbery, konzultácie
08:00-12:00  - čistý ordinačný čas
Obednajšia prestávka je v čase od 12:30 do 13:00
MUDr. Račická - Telefonické prepojenie do ambulancie je možné v pondelok a štvrtok v čase od 13:00 do 14:00.

UpozornenieVážení pacienti, ak sa z akýchkoľvek dôvodov nemôžete dostaviť na vyšetrenie v objednanom termíne, informujte nás o tejto skutočnosti čím skôr. Najneskôr však v deň vyšetrenia do 7:45 hod. na 034/ 282 97 00. V opačnom prípade Vám pri ďalšej návšteve budeme nútení účtovať poplatok za prepadnutie termínu vo výške 10€.Akútne chorí pacienti budú po naplnení voľných termínov vybavení aj bez objednania, PRVÚ ORDINAČNÚ HODINU.

 

ČO PONÚKAME

 

Naša ambulancia všeobecného lekára pre dospelých predstavuje ambulanciu prvého kontaktu, kde k nám môžete prísť s bežnými, ale aj so závažnými zdravotnými ťažkosťami. Poskytujeme:

  • základnú a všeobecnú zdravotnú starostlivosť, t.j. komplexnú diagnostiku a liečbu všetkých chorobných aj predchorobných stavov predovšetkým našim zmluvným pacientom, ale aj všetkým ostatným pacientom s akútnym ochorením,
  • preventívne vyšetrenia a na ich základe zostavenie liečebného plánu,
  • kontrolné vyšetrenia a sledovanie plnenia liečebných plánov u našich pacientov za účelom indikácii medikamentóznej liečby a potrebných doplňujúcich vyšetrení,
  • odosielanie pacienta na všetky potrebné špecializované vyšetrenia v jednotlivých odborných ambulanciách a koordinovanie ich výsledkov s liečebnými plánmi.

Prednosťou našej ambulancie je jej výhodné umiestnenie, ktoré umožňuje pacientom absolvovať všetky potrebné vyšetrenia na jednom mieste a pod jednou strechou bez opustenia budovy.