• Trápi Vás migréna?

  Stanoveniu diagnózy napomáha vyšetrenie krvi, lumbálna punkcia, CT, MR, röntgen a EEG (elektroencefalografia). Navštívte nás a poraďte sa s naším lekárom.

 • Staráme sa o tých, ktorých máte najradšej

  Doprajte svojim blízkym zdravie za výhodných podmienok. Pripravili sme pre vás služby v príjemnom prostredí, konzultácie s lekárom prostredníctvom telefónu, ako aj prednostné vyšetrenia.

CALL CENTRUM

Objednávky na vyšetrenia a informácie získate na telefónnom čísle

034/28 29 700

Neurologická ambulancia

Neurologická ambulancia

 • MUDr. Zeman Jozef
Pondelok
07:00-09:00  - príprava ambulancie, odbery, konzultácie
09:00-13:30  - čistý ordinačný čas
13:30-15:00  - konzíliá, administratívna činnosť, dezinfekcia ambulancie
Utorok
07:00-09:00  - príprava ambulancie, odbery, konzultácie
09:00-13:30  - čistý ordinačný čas
13:30-15:00  - konzíliá, administratívna činnosť, dezinfekcia ambulancie
Streda
07:00-09:30  - príprava ambulancie, odbery, konzultácie
09:30-14:00  - čistý ordinačný čas
14:00-15:00  - konzíliá, administratívna činnosť, dezinfekcia ambulancie
Štvrtok
07:00-09:00  - príprava ambulancie, odbery, konzultácie
09:00-13:30  - čistý ordinačný čas
13:30-15:00  - konzíliá, administratívna činnosť, dezinfekcia ambulancie
Piatok
07:00-09:00  - príprava ambulancie, odbery, konzultácie
09:00-13:30  - čistý ordinačný čas
13:30-15:00  - konzíliá, administratívna činnosť, dezinfekcia ambulancie
Obednajšia prestávka je v čase od 12:30 do 13:00
Telefonické hovory pacientov sa neprepájajú.

UpozornenieVážení pacienti, ak sa z akýchkoľvek dôvodov nemôžete dostaviť na vyšetrenie v objednanom termíne, informujte nás o tejto skutočnosti čím skôr. Najneskôr však v deň vyšetrenia do 7:45 hod. na 034/ 282 97 00. V opačnom prípade Vám pri ďalšej návšteve budeme nútení účtovať poplatok za prepadnutie termínu vo výške 10€.ČO PONÚKAME

 

V rámci neurologickej ambulancie sa zameriavame na diagnostiku, liečbu a sledovanie centrálneho a periférneho nervového systému, ako aj postihnutie nervového systému pri iných ochoreniach. Poskytujeme vyšetrenie EEG, liečbu obstrekmi i ambulantnú infúznu liečbu. Pomáhame pri:

 • bolestiach hlavy, závratových stavoch, migrénach,
 • poruchách vedomia,
 • epilepsii a iných záchvatových ochoreniach,
 • degeneratívnych ochoreniach centrálneho nervového systému (Parkinsonova choroba a iné),
 • sclerosis multiplex a iných demyelinizačných ochoreniach,
 • úrazoch hlavy a chrbtice, poúrazových stavoch s poškodením mozgu a periférnych nervov,
 • ochoreniach chrbtice s vyžarovaním bolestí do hlavy, horných a dolných končatín,
 • ochoreniach periférneho nervového systému,
 • nádorových ochorenia centrálneho a periférneho nervového systému,
 • ochoreniach svalov.

V novootvorenej ambulancii poskytujeme pacientom komplexnú liečbu všetkých neurologických ochorení.

Epilepsiu a iné poruchy vedomia vyšetrujeme špeciálnym prístrojom EEG. Využívame dostupnosť CT vyšetrenia a magnetickej rezonancie v Nemocnici Malacky. Pacientov objednávame na elektromyografické vyšetrenie na vylúčenie neuropatie, poškodenia nervov.

Ambulancia sa špecializuje na liečbu týchto ochorení:

• koreňové vertebrogénne syndrómy,

• závratové stavy,

• diagnostika a liečba bolestí hlavy,

• neuropatie,

• epilepsie a epileptické syndrómy,

• diferenciálna diagnostika porúch vedomia a kolapsových stavov,

• rozstrúsená mozgovomiechová skleróza,

• Parkinsonova choroba,

• stavy po cievnych a mozgových príhodách,

• demencie,

• stavy po poraneniach mozgu, hlavy, chrbtice,

• ďalšie chronické neurologické ochorenia.

 

Ambulancia spolupracuje so špecializovanými neurologickými ambulanciami FN Kramáre: Vestibulografická ambulancia k diferenciálnej diagnostike závratových stavov, centrom pre liečbu roztrúsenej sklerózy, ambulanciou pre závratové stavy, cerebrovaskulárna ambulancia, extrapyramidová poradňa pre parkinsonikov.

 

Možnosť ďalšieho vyšetrenia neurologických pacientov formou hospitalizácie na neurologickom oddelení FN Kramáre v Bratislave.

 

Telefonické hovory pacientov sa neprepájajú.

Poplatok za vyšetrenie pacienta na angiologickej a neurologickej ambulancii s objednaním sa mimo pracovnej doby

Bez DPH 60,- €

DPH 0,- €

Vrátane DPH 60,- €