CALL CENTRUM

Objednávky na vyšetrenia a informácie získate na telefónnom čísle

034/28 29 700

Angiologická ambulancia

Angiologická ambulancia

 • MUDr. Frič Miloslav
 • MUDr. Nikoleta Ifková - zaradená do špecializačnej prípravy v odbore angiológia
 • Jarmila Mrázová
 • 034 / 28 29 729
Pondelok
07:30-08:00  - príprava ambulancie, odbery, konzultácie
08:00-14:00  - čistý ordinačný čas
14:00-15:00  - konzíliá, administratívna činnosť, dezinfekcia ambulancie
Utorok
07:30-08:00  - príprava ambulancie, odbery, konzultácie
08:00-14:00  - čistý ordinačný čas
14:00-15:00  - konzíliá, administratívna činnosť, dezinfekcia ambulancie
Streda
07:30-08:00  - príprava ambulancie, odbery, konzultácie
08:00-14:00  - čistý ordinačný čas
14:00-15:00  - konzíliá, administratívna činnosť, dezinfekcia ambulancie
Štvrtok
07:30-08:00  - príprava ambulancie, odbery, konzultácie
08:00-14:00  - čistý ordinačný čas
14:00-15:00  - konzíliá, administratívna činnosť, dezinfekcia ambulancie
Piatok
07:30-08:00  - príprava ambulancie, odbery, konzultácie
08:00-14:00  - čistý ordinačný čas
14:00-15:00  - konzíliá, administratívna činnosť, dezinfekcia ambulancie
Obednajšia prestávka je v čase od 12:30 do 13:00

UpozornenieVážení pacienti, ak sa z akýchkoľvek dôvodov nemôžete dostaviť na vyšetrenie v objednanom termíne, informujte nás o tejto skutočnosti čím skôr. Najneskôr však v deň vyšetrenia do 7:45 hod. na 034/ 282 97 00. V opačnom prípade Vám pri ďalšej návšteve budeme nútení účtovať poplatok za prepadnutie termínu vo výške 10€.

Pacienti sa objednávajú na vyšetrenie v presný deň a hodinu výlučne v angiologickej ambulancii osobne alebo telefonicky na priamej linke 034/28 29 729. V deň vyšetrenia sa pacient zaregistruje v Klientskom centre.PRVÁ NÁVŠTEVA AMBULANCIE

Pacient si na prvé vyšetrenie musí priniesť:

 • písomné odporučenie odosielajúceho lekára,
 • zdravotnú dokumentáciu alebo výpis,
 • aktuálne užívané lieky s ich dávkovaním.

 

KONTROLNÉ VYŠETRENIE

Pri kontrolnom vyšetrení si pacient prinesie výsledky odborných vyšetrení, ktoré absolvoval od poslednej návštevy našej ambulancie. V deň vyšetrenia sa pacient opäť zaregistruje v Klientskom centre.

 

AKÚTNE VYŠETRENIE

Pri podozrení na akútny stav musí byť každé vyšetrenie dopredu dohovorené telefonicky medzi lekárom ambulancie a odosielajúcim lekárom. Na  žiadanke odosielajúci lekár jasne vyznačí AKÚTNY STAV i s dátumom odoslania.

 

ČO PONÚKAME

 

V rámci komplexného vyšetrenie cievneho systému končatín (vyšetrujeme vždy súčasne tepnový i žilný systém končatín, pri dolných končatinách od bránice po prsty) a v spolupráci s ďalšími odbornými lekármi ponúkame:

 • diagnostiku,
 • diferenciálnu diagnostiku: bolesti končatín v pokoji, pri chôdzi, s následnou liečbou a sledovaním,
 • vyšetrenie cievneho systému u diabetikov pre zákernosť bezpríznakových cievnych zmien u diabetikov, pri ich nediagnostikovaní a neliečení s častou amputáciou prstov či končatín,
 • vyšetrenie kŕčových žíl dolných končatín, ich zatriedenie a odporúčanie či zariadenie následnej liečby a sledovanie,
 • diferenciálnu diagnostiku pri podozrení z akútnej žilnej trombózy, pri jej potvrdení zariadenie ďalšieho postupu vrátane liečby a ďalšieho sledovania, pri jej vylúčení odporúčanie ďalších doplňujúcich odborných vyšetrení,
 • diferenciálnu diagnostiku tzv. vasoneuroz, útlakových syndrómov končatín a lymphoedémov,
 • infúznu ambulantnú liečbu defektov končatín s hrozbou amputácie – liečba je hradená zo ZP, pacient dopláca iba cenu infúznych setov.

V rámci diagnostiky a diferenciálnej diagnostiky spolupracujeme so všetkými odbornými špecialistami a oddeleniami nemocnice. V prípade potreby odosielame pacientov do Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb v Bratislave (NÚSCH). Vyšetrenia izotopovou lymphoscintigrafiou pre našich pacientov po dohovore vykonávajú na Oddelení nukleárnej medicíny OÚ sv. Alžbety v Bratislave na Heydukovej ulici.

V rámci diagnostiky a spôsobu riešenia kŕčových žíl spolupracujeme s cievnym chirurgom, ktorý nám bol odporúčaný Klinikou cievnej chirurgie NÚSCH. Operácie varixov dolných končatín sa vykonávajú v rámci jednodňovej chirurgie priamo v našej nemocnici.

 

Ambulancia má k dispozícii okrem štandardného vybavenia:

 • Color duplexný ultrasonografický prístroj na tzv. neinvazívne vyšetrenie cievneho systému,
 • VIVID S fy General Electrics so štandardnými sondami na vyšetrenie povrchového i hĺbkového cievneho systému,
 • AngioExperience PRO 8 fy Sonotechnik, Maria Rain, Rakúsko, na detailnejšie vyšetrenie tepnového, vlásočnicového a žilného systému končatín, lokalizáciu chlopňového poškodenia žilného systému končatín, diferenciálnu diagnostiku tzv. vasoneuróz a útlakových syndrómov.
Poplatok za vyšetrenie pacienta na angiologickej a neurologickej ambulancii s objednaním sa mimo pracovnej doby

Bez DPH 60,- €

DPH 0,- €

Vrátane DPH 60,- €


 

STRUČNÝ ŽIVOTOPIS ~ MUDr. Miloslav Frič

 

ŠTÚDIUM

 • promoval v roku 1966 na LFUK Bratislava, všeobecné lekárstvo.
 • špecializácia angiológia sa venuje od r.1972

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI

 • 1969 - 1980 ~ I.int. klinika Univerzitná nemocnica,
 • 1972 - 1973 ~ ročný štipendijný pobyt na Angiologickom oddelení IKEM Praha, školitelia doc. MUD.I Přerovský, Dr. Sc a MUDR. J. Linhart, Dr. Sc,
 • 1994 ~ 2 mesačný štúd štip. pobyt na Angiolog.odd. II. int. kliniky AKH Wien, školitel prof.MUDr. H.Ehringer,
 • 1997 - 2002 ~ Súkromná a mestká nemocnica ČR,
 • 2002 - 2004 ~ Median klinik I,II. Flechtingen,Spolková republika Nemecko,
 • od 2004 ~ Angiológ v Nemocničná a.s., Malacky.